Comisión No Permanente del PAT

Comisión No Permanente del PAT

Dª. Macarena Perán Quesada. Presidenta.
Dª. Sara Moreno Cámara. Secretaria.
Dª. Catalina López Martínez. Vocal de Enfermería.
Dª. Mª Dolores López Franco. Vocal de Enfermería.
D. Agustín Aibar Almazán. Vocal de Fisioterapia.
D. Esteban Obrero Gaitán. Vocal de Fisioterapia.
Dª. Noelia Zagalaz Anula. Vocal de Fisioterapia.